De ALV is met algemene stemmen op 4 januari 2019 accoord gegaan met het vernieuwde Huishoudelijk Reglement

X