De uitzetters hebben er voor gekozen om alle routeopdrachten voor Sport- en Toerklasse identiek te houden.
 
De routeopdrachten van de trajecten WIT en BLAUW waren in de ochtend en middag ook identiek.
Wel zijn voor deze trajecten in het middagdeel enkele wijzigingen in het routemateriaal “in het veld” aangebracht.
 
Enkele wijzigingen/aanvullingen op de div. uitleggen :
– traject ROOD   –   opdracht 32   :   in de combinatie Y – U – V kon men ook nog een Rc L halen.
       Deze is neutraal gemaakt. Deze Rc was voor een ander traject en te vroeg geplaatst.
– Traject BLAUW   –   opdracht 48 oneven = middagdeel   :  combinatie O – P neutraal
       Bord  “VERBODEN TOEGANG”  was weggehaald.
– Traject WIT   –   even en oneven opdracht 51   :   foute RC Y vergeten op te nemen in de uitleg.
       Combinatie oneven = ochtenddeel  wordt daardoor  T – I – W – 8 – Y
       Combinatie  even = middagdeel  wordt daardoor  W – I – T – T – 8 – Y
 
Deze aanpassingen zijn verwerkt voordat de voorlopige en definitieve eindstanden zijn gepubliceerd.
 
 
 
 
X