De uitslag is bekend van de gereden rit op 2 februari j.l.

X