De uitslag is bekend van de gereden rit op 2 maart j.l.

X