De uitslag is bekend van de gereden rit op 14 april j.l.

X