Inschrijvingen voor de 31e Botterronde  – bijgewerkt  t/m 29 januari 2018 om 20.20 u

Startnr Chauffeur Navigator Starttijd
A – 1 Piet Luksemburg Remco Luksemburg 10:01
A – 2 Tilly Buitenhuis Henk Mensink 10:02
A – 3 Roel Stöcker Dik van Lohuizen 10:03
A – 4 Arie Hup Jan Hup 10:04
A – 5 Ton Povel Rob de Vries 10:05
A – 6 Dik Vervoort John Terpstra 10:06
A – 7 Henk Ledderhof Peter Staal 10:07
A – 8 Jaap Beck Joke Beck 10:08
A – 9 Jacqueline Zuiderwijk Jürgen Donders 10:09
A – 10 Johan Stassen Patrick Stassen 10:10
A – 11 Willemien Meijer Wim Wegdam 10:11
A – 12 Erik Hesp Truus Bakker 10:12
A – 13 Sjaak Visser Gert van Schaick 10:13
A – 14 Martijn Prein Hans Prein 10:14
A – 15 Gerrit van Assen Bertus Kolkman 10:15
A – 16 Hans Divendal Joep Wanders 10:16
A – 17 Ben de Graaf Willemien Vijvers 10:17
A – 18 Gerrit Teerink Bas de Rijk 10:18
A – 19 Frank Mijling Erik Naaijen 10:19
A – 20 René Klement Kees van Hattum 10:20
A – 21 Johan Nijmeijer Henk Beltman 10:21
A – 22 10:22
A – 23 10:23
A – 24 10:24
B – 31 Jan Brakke Han Kitzen 10:16
B – 32 Kees Kuijpers Johann van den Noort 10:17
B – 33 Maja Zuurmond Leendert Zuurmond 10:18
B – 34 Wim Vliegen Henri Wolfs 10:19
B – 35 Ans Eggenkamp Wim Eggenkamp 10:20
B – 36 Berend Smid Jolanda Smid 10:21
B – 37 Femke Kloos Martijn Smid 10:22
B – 38 Aad Witteveen Wouter Dijkhuizen 10:23
B – 39 Tjerk van den Berg Annemijn Smid 10:24
B – 40 Danël Immesoete Piet Antonissen 10:25
B – 41 10:26
B – 42 10:27
C – 51 Richard Faas Margriet Faas 10:21
C – 52 Ed Paardehaar Hans Kornelissen 10:22
C – 53 René Vosselman Ger Vosselman 10:23
C – 54 René Wierda Marco Rietveld 10:24
C – 55 Ton van der Laan Gert van der Laan 10:25
C – 56 Atte Roskam Hans Keuning 10:26
C – 57 10:27
C – 58 10:28
X